close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
زمان استراحت کاکتوس ها
کاکتوسکده
محک
نظرسنجي
صفحات ديگر
تبادل بنر
زیبایی

با نام و یاد خداوند 

مدتی است میخواهم برای وبلاگ چیزی بنویسم ، شاید مطلبی علمی ، آموزش نگهداریِ گیاهی ، و یا هر چیز دیگری ، اما در این سال ها دانسته‌ام که گویا علم و تکیه‌ی زیاد به آن ، تنها آدمی را از مقصود خودش دور می‌کند ، و توجه بیش از اندازه به آن همچنان آدمی را در هاله‌ای از فریفتگی علمی محبوس می‌‌دارد. 

     دانسته‌ام که اگر آدمی خود را نشناخته باشد ، چیزی جز نفرت در وجود او رشد نخواهد کرد ، گیاه که جای خودش را دارد. دانسته‌ام که آدمی «به تنهایی» قادر به انجام هیچ کاری نیست  ، و تا همه چیزت را به آن قدرت مطلق نسپاری ، هیچ چیز برایت واقعی نیست و تنها پوششی ناراست از خواسته هایت است، خواسته‌هایی که الهی هستند ، ولی مجبورند در برابر نیرنگ های ما ، نیرنگ‌باز شوند ، چون تو آنچنان زره سختی را از قِبَل نشناختن خودت به تن کرده‌ای که هیچ چیز و هیچ کس قادر به ورود در تو نیست . چه من ، چه آن دیگری که بسیار دوستش می‌داری .

     باید رها کرد ، باید رها کرد هر آنچه حس خوبی برایمان نمی‌آورد ، باید دست کشید از این کفش تنگ روزمرگیِ بدون احساس که هرروز تنگ تر میشود و بیشتر زخممان می‌کند . باید این ترس از تغییر را برای همیشه از خود بیرون کشید و به جای دوری پرتاب کرد ، طوری که دست هیچکس به آن نرسد . باید دل را به دریا زد ، باید ترس را رها کرد و کاکتوسی را  در آغوش کشید ، باید گشود این آغوش را بر تمام آرزو‌ها ، و باید دانست که آدمی به امید زنده است و این آرزو‌هایش است که امید را در دلش روشن نگه میدارد . 

     باید عشق ورزید ، و عشق ورزیدن آن است که گاهی سکوت کنی و هر مشکلی که نیاز به حل شدن دارد را ، به نیرویی بزرگ تر از خودت _به خدا_یت بسپاری . و بدانی که خدای هر کس به اندازه‌ی وسعت روحش و انتظاری که از او دارد است . خدا همه چیز را می‌بیند ، و تو را که بیشتر به یادش هستی ، بیشتر از من که تنها در سختی ها نگاهی پر تردید به او می‌اندازم دوست می‌دارد . و این است آنکه تو کاکتوسی شده ای با دلی بزرگ و شاید خار‌هایی تیز ، که بر زمین استوار هستی و من خرمنی از خود‌ناشناسی‌ام که هم با باد سر ناسازگاری دارد و هم با باران و برف .

برایتان دیده‌ای زیبا بین را آرزو میکنم ، تا شما هم هر شب سه «ماه» در آسمان وجودتان بدرخشد ، و این را بدانید که دنیا آن زمان زیبا می‌شود ، که ما با تمام وجودمان بخواهیم آن را زیبا ببینیم  :

آن یکی ماهی همی‌بیند عیان/وان یکی تاریک می‌بیند جهان 

وان یکی سه ماه می‌بیند به هم /این سه کس بنشسته یک موضع ، نعم

(مولانا)


روش نگهداری و پرورش کاکتوس در دی ماهروش نگهداری و پرورش کاکتوس در دی ماهزمان استراحت کاکتوس ها در فصل زمستان
  • بازديد : (129)

 

زمانو دوره استراحت كاكتوسها بستگی به گونه های گوناگون كاكتوسها دارد و از یك ماه تا چند ماه متغییر می باشد گفتنی است سایه دوست و درختی مانند اپی فیلومیها و گونه كریسمس از چنین روندی بر كنار بوده و تیازی به استراحت نداشته و در تمام سال نیاز به ابیاری منظم دارند در طبیعت بیشتر كاكتوسها به سبب خشكی  اب وهوا و نیود بارندگی استراحت  می كنند ولی در گلخانه ها در فصل زمستان به علت كمبود نور از نور مصنوعی استفاده می كنند در زمان خواب زمستانی نباید درجه دما از +8 درجه سانتی گراد بیشتر و از -4درجه سانتی گراد كمتر شود در این مرحله باید از هر گونه ابیاری و تقویت گیاه خودداری كرد.

ابیاری باید در حد زنده ماندن گیاه انجام گیرد هنگامی كخه پرورش كاكتوسها تنها به منظور تولید انجام گیرد خواب زمستانی انها  حذف می شود تا رشد سریعتر انجام شود ولی كاكتوسها در این روش  نسبت به بیماری حساس و اسیب پذیر می شوند.